"Serier, snask och tobak – utdrag ur inspektörsberättelser", om skolungdomens kultur och behovet av bättre skolbibliotek 1955

Artikel i Sveriges Folkskollärarinneförbunds tidskrift SFT om skolbarnens serieläsning och tobaksbruk samt deras konsumtion av sötsaker utifrån olika skolinspektörers s k inspektörsberättelser.

  • Datum: 1954-12-31 - 1955-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: 226/L1:14
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0040.pdf