"Samordnad lärarutbildning men specialisering för åk 1-3", artikel i Svensk Skoltidning 1963

Artikel i Sveriges Småskollärarinneförbunds tidskrift Svensk Skoltidning om behovet av en samordnad lärarutbildning för grundskolan.

  • Datum: 1962-12-31 - 1963-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Småskollärarförbund SSLF
  • Arkivreferens: 350
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSSLF_0032.pdf