Sammanfattning av SL:s remissyttrande rörande SIA-förslaget

Remissyttrande ställt till Utbildningsdepartementet 1975 angående Skolans inre arbete (SIA)-förslaget.

  • Datum: 1975-03-20 - 1975-03-20
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Lärarförbund SL
  • Arkivreferens: 67/B8A:3
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSL_0034.pdf