Sammanfattning av beslut kring sammanslagning av folkskollärarförbunden 1963

Sammanställning av beslut taget vid Sveriges Folkskollärarinneförbunds (SF) kongress 1962 angående en sammanslagning av Sveriges Folkskollärarares Förbund (SFF) och Sveriges Folkskollärarinneförbund. Dokument här som bilaga till Sveriges Folkskollärarinneförbunds kongress 1963.

  • Datum: 1962-12-31 - 1963-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: 226/F1:3
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0015_0.pdf