SAF Protokollsregister 1959

Sakregister till de frågor som SAF:s styrelse och kretsar behandlat under verksamhetsåret, med hänvisning till sidor i protokollsböckerna.

  • Datum: 1958-12-31 - 1959-12-30
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/A2A:25:4
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges allmänna folkskollärareförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner w_SAF_Register_Protokoll_1959.pdf