SAF Protokollsregister 1957

Sakregister till de frågor som SAF:s styrelse och kretsar behandlat under verksamhetsåret, med hänvisning till sidor i protokollsböckerna.

  • Datum: 1956-12-31 - 1957-12-30
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/A2A:25:2
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges allmänna folkskollärareförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner w_SAF_Register_Protokoll_1957.pdf