Remissvar från Sveriges Förskollärares Riksförening till SFL om ett eventuellt enat lärarförbund

Remissvar med vissa kritiska synpunkter på fusionsplanerna.

  • Datum: 1980-12-31 - 1981-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Svenska Facklärarförbundet SFL
  • Arkivreferens: 14/F2B:6
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFL_0013.pdf