Reglemente för folkskolan på Alnön 1850

Meddelat till SAF av folkskollärare Olof Backlund, 1894. En avskrift av reglementet från 1850.

  • Datum: 1893-12-31 - 1894-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/F4A:15
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSAF_0019.pdf