Referat från tal av Värner Rydén under hans tid som ecklesiastikminister

  • Datum: 1919-08-19 - 1919-08-19
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 67/B3
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wT_LT_0018.pdf