Redogörelse för Sveriges Folkskollärares Förbunds första 10 år

Ur Sveriges Folkskollärarförbunds (SFF) verksamhetsberättelse ”Program och värksamhet” från 1929.

  • Datum: 1928-12-31 - 1929-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarförbund
  • Arkivreferens: 138/F1:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFF_0038.pdf