Räcker ett treårigt gymnasium? Ledare i Tidning för Sveriges Läroverk