Protokoll som handlar om SAF:s stadgar

Protokoll nummer 4 – bilagor till protokollet är SAF:s årsberättelse och stadgar.

  • Datum: 1880-12-31 - 1881-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/A2A:1
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSAF_0032.pdf