Protokoll från SAF:s grundande 1880

I protokollet revideras SAF:s stadgar, vissa paragrafer godkändes – andra utgick.

  • Datum: 1880-08-12 - 1880-08-12
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/A2A:1
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSAF_0023.pdf