Protokoll från folkskollärarinnemötet i Stockholm 1906

  • Datum: 1906-04-15 - 1906-04-16
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: 226/A1:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0004.pdf