Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde med SFL

  • Datum: 1948-06-30 - 1948-07-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Svenska Facklärarförbundet SFL
  • Arkivreferens: 14/A2:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFL_0002.pdf