Protokoll fört i Malmö 1906 med Sveriges Folkskollärarinneförbunds verkställande utskott

Protokoll från två sammankomster.
PDF 1: Protokoll från den 3 maj 1906.
PDF 2: Protokoll från den 10 maj 1906.

  • Datum: 1906-05-02 - 1906-05-09
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: 226/A1:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0013.pdf