Prefekt Niels-Henry Mörck, lärarminne

Ur boken ”Vi vet vårt värde! – bilder och berättelser om människor i Svenska facklärarförbundet” författad av Staffan Svenberg och utgiven av Svenska facklärarförbundet 1986.
Se alla lärarminnen ur ”Vi vet vårt värde!”