Opinionundersökning bland Sveriges folkskollärare

Utförd av SIFO på uppdrag av Sveriges Folkskollärarförbund(SFF) och Sveriges Folkskollärarinneförbund (SF). Här endast ett utdrag om vilka läraruppgifter som anses mest betungande samt inställningen till s.k. ”lätt aga”.

  • Datum: 1956-04-30 - 1956-05-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarförbund
  • Arkivreferens: 138/F16B:2
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFF_0073.pdf