Om Sveriges Barnträdgårdslärarinnors anslutning till SFL.

Text bl.a om huruvida barnträdgårdslärarinnor är att betrakta som lärare eller ej.

  • Datum: 1948-12-31 - 1949-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Svenska Facklärarförbundet SFL
  • Arkivreferens: 14/F2C:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFL_0010.pdf