Om SIA-utredningen och Sveriges Lärarförbund (SL)

Ur ”Sveriges lärarförbund 1967-1990” av Karin Johansson och Ulf Fredriksson. Utgiven på Lärarförbundet/Lärarförlaget, 1993.
PDF 1: sida 77-79
PDF 2: sida 205-206