Om Lärarförbundets inställning till flexibel skolstart

Ur en pärm: Konferens Flexibel Skolstart. Britta Sjöström, 1991.

  • Datum: 1990-12-31 - 1991-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Lärarförbundet
  • Arkivreferens: 537
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wLF_0005.pdf