Om ett tillsättande av disciplinkommitté på Lärarnas Riksförbund och dess målsättning

Förslag till artikel angående disciplinbevakning, innehåller information om hur LR arbetar och avser arbeta med frågor som rör disciplin.

  • Datum: 1965-02-14 - 1965-02-14
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Lärarnas Riksförbund LR
  • Arkivreferens: 687/F2:458
  • Arkivägare: Lärarnas Riksförbund LR
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wLR_0004.pdf