Om den nya läroplanen för grundskolan (Lgr 80) och Svenska Facklärarförbundet

Ur ”Ett förbund på frammarsch : Svenska facklärarförbundets historia 1975-1990” av Lars-Erik Klason. Utgiven på Lärarförbundets förlag, 2007.