"Några minnesanteckningar från tiden för Sveriges folkskollärarförbunds tillkomst"

Historik skriven av Leander Wallerius 1947

  • Datum: 1947-01-14 - 1947-01-14
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarförbund
  • Arkivreferens: 138/F1:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFF_0035.pdf