"Musikalisk fostran i folkskolan", artikel i Folkskollärarinneförbundets tidskrift

Om musiken som kulturellt fostrande kraft i folkskolan. I Folkskollärarinneförbundets tidskrift Lärarinneförbundet nr 44 1937.

  • Datum: 1937-11-02 - 1937-11-02
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: 226/L1:4
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0035.pdf