Motion vid Sveriges Folkskollärarförbunds kongress 1950 angående behovet av en central forskningsanstalt

Motion från Göteborgstraktens förbundskrets inom SFF angående behovet av en central forskningsanstalt.

  • Datum: 1950-05-18 - 1950-05-20
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarförbund
  • Arkivreferens: A1B:3
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFF_0065.pdf