Motion om utredning av sammanslagning av folkskollärarförbunden från 1960

Motion från den s k Göteborgskretsen inom Sveriges Folkskollärarinneförbund (SF) om tillsättandet av en utredning kring frågan om samgående med Sveriges Folkskollärares Förbund (SFF). Motionen framlagd och behandlad vid Sveriges Folkskollärarinneförbunds 48:e ordinare kongress 17-19 juni 1960 i Visby.

  • Datum: 1960-06-16 - 1960-06-18
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: 226/F1:1
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0016_1.pdf