Motion från Hugo Grimlund till Stockholms Stadsfullmäktige rörande den högre flickundervisningens rationella ordnande

Flickskolorna som privatskolor i Stockholm. Önskan om kommunala flickskolor även i Stockholm. Förslag om sammanslagning av läroverk.

  • Datum: 1934-12-02 - 1934-12-02
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Lärarnas Riksförbund LR
  • Arkivreferens: 687/F1:5
  • Arkivägare: Lärarnas Riksförbund LR
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wLR_0001_0.pdf