”Mor ville se mig som lärare” av Nils Svensson

Boken ”Från folkskola till grundskola : lärare berättar” utgiven av TAM-arkiv tillsammans med Stiftelsen SAF och Lärarförbundet 2001. Innehåller totalt åtta längre lärarminnen. Framsida, innehållsförteckning, förord av Christer Romilson, förbundsordförande Lärarförbundet Inledning av Annelie Johansson, TAM-Arkiv ”Nittio år i skolans värld” av Elin Gerok ”Från folkskollärare till adjunkt” av Börje Larsson ”Alla elever är olika” av John-Wiktor Holm ”Mor ville se mig som lärare” av Nils Svensson ”Lärare i de bästa av tider” av Birgitta Anttila ”Min dröm var en byskola på landet” av Lillemor Nordahl ”Jag minns varje elev med glädje” av Helen Jansson ”Att arbeta integrerat” av Hélène Högberg