Minnen ur Förskolans historia

En illustrerad historik utgiven till minne av att förskollärarna i Sverige började organisera sig för 75 år sedan, utgiven av Lärarförbundet 1991

  • Datum: 1990-12-31 - 1991-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Lärarförbundet
  • Arkivreferens: 537
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Copyright: Lärarförbundet
  • Ladda ner wLF_0033.pdf