”Min dröm var en byskola på landet”, lärarminne av Lillemor Nordahl

Ur boken ”Från folkskola till grundskola : lärare berättar” utgiven av TAM-arkiv tillsammans med Stiftelsen SAF och Lärarförbundet 2001.
Se alla lärarminnena ur ”Från folkskola till grundskola”