Meddelanden om Folkhögskolan Hvilan

Handlingar från tiden före SFHLs bildande 1880-1898)

  • Datum: 1880-12-31 - 1881-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Svenska Folkhögskolans Lärarförbund SFHL
  • Arkivreferens: 19
  • Arkivägare: Svenska Folkhögskolans Lärarförbund SFHL
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFHL_0027.pdf