LR och kommunaliseringen

”Avreglering, decentralisering och kommunalisering”
Kapitel ur boken ”Lärarnas Riksförbund 1884-2000: ett stycke svensk skolhistoria ur fackligt perspektiv” av Torbjörn Carle, Sven Kinnander och Sven Salin (2000).