Ledare i Sveriges Folkskolärarinneförbunds tidskrift SFT om tillsättningsförfarandet för folkskollärartjänster 1955

Ledare i Sveriges Folkskollärarinnors tidning (SFT) nr 39 1955 om det diskriminerande tillsättningsförfarandet för folkskollärartjänster. Skolstyrelserna har vid denna tidpunkt alltjämt rätt att utannonserar lediga folkskollärartjänster för antingen manlig eller kvinnlig befattningshavare, vilket de gärna gör, detta till trots att kvinnorna är lika behöriga som männen.

  • Datum: 1954-12-31 - 1955-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: 226/L1:14
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0043.pdf