Läroverkslärarnes Riksförbund om Lärarlönenämndens betänkande 1914

Läroverkslärarnas Riksförbunds styrelse yttrar sig om Lärarlönenämndens i oktober 1914 avgivna betänkande. Del av manuskript.

  • Datum: 1913-12-31 - 1914-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Lärarnas Riksförbund LR
  • Arkivreferens: 687/B1:1
  • Arkivägare: Lärarnas Riksförbund LR
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wLR_0031.pdf