Läroverkslärarnes Riksförbund i skrivelse till Skolöverstyrelsen beträffande disciplin och skolklassers storlek

Innehåller statistik och jämförelser rörande elevantalet i klasserna.

  • Datum: 1961-05-17 - 1961-05-17
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Lärarnas Riksförbund LR
  • Arkivreferens: 687/F2:687
  • Arkivägare: Lärarnas Riksförbund LR
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wLR_0009.pdf