"Läroverkslärarna gör löneaktion" i Svensk Skoltidning 1950

Artikel i Sveriges Småskollärarförbunds (SSLF) tidskrift om skrivelse ställd till regeringen angående ett tillsättande av utredning av läroverkslärarnas löneförhållanden.

  • Datum: 1949-12-31 - 1950-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Småskollärarförbund SSLF
  • Arkivreferens: 350
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSSLF_0005.pdf