"Läroverk, högre kommunala och enskilda skolor"

Utdrag ur boken ”Facklärarna i skolans och arbetsmarknadens perspektiv: en kamp för jämlika villkor” av Gösta Lirén. Del 1. 1800-1950. Utgiven av Svenska Facklärarförbundet (SFL), 1986.