"Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70. Allmän del 1."

Dokument innehåller kapitlet ”mål och riktlinjer”. Först gången utgiven 1970 av Skolöverstyrelsen. Detta är den andra översedda upplagan från 1975.

  • Datum: 1969-12-31 - 1975-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 707
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wMarklund_0010.pdf