"Läroplan för grundskolan, Lgr 69. Allmän del 1."

Kapitlet ”mål och riktlinjer”. Utgiven av Skolöverstyrelsen.

  • Datum: 1968-12-31 - 1969-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 707
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wMarklund_0009.pdf