"Lärobok i historia för folkskolan", annons införd i Sveriges Folkskollärarinnors tidning 1955

Annons i Sveriges Folkskollärarinnors tidning nr 15/16 1955 för Kahnberg-Lindebergs ”Lärobok i historia för folkskolan”.

  • Datum: 1954-12-31 - 1955-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Sveriges Folkskollärarinneförbund
  • Arkivreferens: 226/L1:14
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSF_0041.pdf