Lärarutbildningen på det husliga området

Utredning och förslag framlagt av 1953 års lärarinneutbildningskommitté.

  • Datum: 1956-12-31 - 1957-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Svenska Facklärarförbundet SFL
  • Arkivreferens: 14/B9:2
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFL_0019.pdf