Lärarutbildningen (LUT 74) och Sveriges Lärarförbund

Ur ”Sveriges lärarförbund 1967-1990” av Karin Johansson och Ulf Fredriksson. Utgiven på Lärarförbundet/Lärarförlaget, 1993.
PDF 1: sida 224-228
PDF 2: sida 144