Lärartidningen om Lpo 94, läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmen