"Lärarrollen måste breddas"

Diskuterar den nya läroplanens ämnesindelning.

  • Datum: 1982-12-31 - 1983-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Svenska Facklärarförbundet SFL
  • Arkivreferens: 14/B9:18
  • Arkivägare: Lärarförbundet
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSFL_0032.pdf