"Lärarnas utbildning, förbund och löner mot ökad enhet"

Kapitel ur boken ”Skolan i våra hjärtan” utgiven av Lärarförbundet och TAM-arkiv på Sober förlag inför folkskolans 150-årsjubileum 1992.