Lärarnas Riksförbunds agerande i disciplinfrågan, samlande dokument för 1964-1967

Underlag för förbundsordföranden inför pressframträdande i oktober 1967. Ger en god bild över hur LR har agerat i olika frågor via skrivelser till SÖ och departementet samt genom artiklar i Skolvärlden.

  • Datum: 1966-12-31 - 1967-10-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: Lärarnas Riksförbund LR
  • Arkivreferens: 678/F2:687
  • Arkivägare: Lärarnas Riksförbund LR
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wLR_0012.pdf