Lärarminne – Maria Erikson

Beskriver påfrestningen för nerverna att bo ödsligt i ett skolhus ett stycke från grannar. Andra tjänst Flyttande skola i Värmland. I en av skolorna spökade det. Om inredning i skolorna. Tredje anställning i Närke.
Lärarminnen insamlades av SAF inför folkskolans 100-årsjubileum 1942.

  • Datum: 1894-12-31 - 1936-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/F4A:15
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSAF_0042.pdf