Lärarminne – Lisa Gren Nilsson

Hon beskriver hur hon börjar läsa i ABC bok som hon fick i julklapp när hon var fem och om hur tuppen i läseboken värpte när hon kunde bokstäverna. Barndomsberättelse.
Lärarminnen insamlades av SAF inför folkskolans 100-årsjubileum 1942.

PDF 1: sida 1-11
PDF 2: sida 12-24

  • Datum: 1864-12-31 - 1942-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/F4A:15
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSAF_0054_13.pdf