Lärarminne – Karl Olofsson

Folkskollärarexamen i Lund 1891. Ordinarielärare vid Hadaröds folkskola fB2 1892-1931. Om en folkskoleinspektör vid namn Nils Larsson i Lund, Om läroböcker, en dag i skolan, genomgång av skolämnena, beskrivning av gamla och nya mått och mynt. Lärarminnen insamlades av SAF inför folkskolans 100-årsjubileum 1942.

  • Datum: 1890-12-31 - 1931-12-30
  • Licens: Reserved
  • Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
  • Arkivreferens: 404/F4A:15
  • Arkivägare: Stiftelsen SAF (Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening)
  • Arkivinstutition: TAM-Arkiv
  • Ladda ner wSAF_0048.pdf